Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Žaidimų moto tema organizavimas, vykdymas, pasiūlymai.
Vartotojo avataras
DCDL
Site Admin
Pranešimai: 232
Užsiregistravo: 2015-10-21 20:52
Karma: 143

Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė DCDL » 2015-10-31 23:36

Žaidimo taisyklės

Žaidimo tikslas - pažinti Lietuvą su motociklu pabėgus nuo kasdienės rutinos ir neleisti motociklui užsistovėti garaže.

Sąvokos
• Dalyvis tai bet kuris registruotas šio forumo vartotojas, globalus moderatorius ar administratorius turintis teisę talpinti forume žinutes, komentarus ir kelti nuotraukas. Jei forumo vartotojui tokios teisės yra ribojamos, jis negali būti ir šio žaidimo dalyviu, kol tokios teisės nebus suteiktos arba atkurtos.
• Užduotis tai Motociklas/Mopedas nufotografuotas prie Žinomo objekto. Nuotraukoje turi aiškiai matytis visas motociklas, o ne atskiros jo dalys, Žinomo objekto fone. Žinomas objektas turi matytis aiškiai ir tokia apimtimi, kad būtų atpažįstamas ir užimtų bent trečdalį nuotraukos (įskaičiuojamas ir plotas, užstojamas motociklo).
• Žinomas objektas tai lankytina vieta, kultūros, architektūros ar technikos paveldo objektas, išskirtinis statinys, atmintina vieta, lankytinas objektas, žinomas visuomeninės paskirties objektas, kraštovaizdis, paminklas, maldos ar ritualinių apeigų objektas (vieta) ir pan.
• Motociklas tai transporto priemonė apibūdinta KET Bendrųjų nuostatų 2 straipsnio 32 punkte.
• Mopedas tai transporto priemonė apibūdinta KET Bendrųjų nuostatų 2 straipsnio 31 punkte.
• Užduoties įvykdymas tai Užduotyje matomo Žinomo objekto atpažinimas, radimas, savo Motociklo/Mopedo nufotografavimas prie jo stengiantis maksimaliai išlaikyti Užduoties nuotraukos mastelį, motociklo padėtį Žinomo objekto atžvilgiu (pastatymo vieta, pastatymo kampas, orientacija - pastatymo kryptis), nuotraukos įkėlimas į šią temą ir Žinomo objekto pavadinimo įrašymas. Per 24 val. prie nuotraukos turi būti pateikta Motociklo/Mopedo stovėjimo vieta su nuoroda http://www.maps.lt svetainėje. Pavėlavus įkelti nuorodą Dalyviui įvykdžiusiam Užduotį nebus skiriami taškai, bet Užduotis laikoma įvykdyta. Nuotraukoje turi aiškiai matytis visas motociklas, o ne atskiros jo dalys, Žinomo objekto fone. Žinomas objektas turi matytis aiškiai ir tokia apimtimi kaip Užduotyje ir užimtų bent trečdalį nuotraukos (įskaičiuojamas ir plotas, užstojamas motociklo).
• KET tai Užduoties pateikimo arba Užduoties vykdymo metu galiojančios kelių eismo taisyklės.

Žaidimo taisyklės
Vienu metu žaidime atliekama tik viena aktyvi Užduotis.
• Dalyvių skaičius nėra ribojamas.
Kiekvienas Dalyvis įsitraukęs į žaidimą tuo pačiu patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su visomis žaidimo taisyklėmis, sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis, bei sekti jų atnaujinimus ir pakeitimus.
• Užduotis laikoma įvykdyta pirmojo įkėlusio nuotrauką ir įrašiusio pavadinimą Dalyvio. Jei temoje jau yra įkelta Užduoties įvykdymo nuotrauka, užduotis laikoma įvykdyta ir kitas Dalyvis nuotraukos nekelia.
• Užduotį įvykdęs (t.y. pirmas nuotrauką įkėlęs ir pavadinima įrašęs) dalyvis įgauną teisę įkelti naują Užduotį (Užduoties salygos lieka tos pačios kaip aprašytos sąvokoje Užduotis).
Nauja Užduotis privalo būti pateikta kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val. nuo prieš tai buvusios Užduoties įvykdymo. Užduoties įvykdymo data ir laikas fiksuojami žinutės paskelbimo data ir laikas, neatsižvelgiant į taisymus. Nepateikus naujos Užduoties per nustatytą laikotarpį, Užduoties įvykdymas anuliuojamas.
• Užduotis gali būti vykdoma to paties žaidėjo antrą kartą iš eilės po 48 val. nuo antros užduoties įkėlimo (Dalyvis A įkėlė Užduotį, Dalyvis B įvykdė Užduotį, Dalyvis B įkėlė naują Užduotį, Dalyvis A gali vykdyti Užduotį praėjus 48 valandoms).
Vykdant ar pateikiant Užduotis privaloma laikytis KET reikalavimų. Dalyvis pateikiantis Užduotį įsipaeigoja nepateikinėti Užduoties kurią vykdant kitas Dalyvis turės pažeisti KET reikalavimus (įvažiavimas į kelio ruožus ar teritorijas pažeidžiant draudžiančius ženklus, Motociklo/Mopedo statymas pažeidžiant KET reikalavimus, aplinkosauginių reikalavimų pažeidimai).
Vykdant ar pateikiant Užduotis privaloma gerbti teisę į privačią nuosavybę. Jei Užduoties vykdymui būtinas įvažiavimas į privačias valdas, Užduoties pateikėjas pasirūpina sutikimu įvažiuoti Užduoties vykdytojui - apie susitarimą dėl sutikimo būtina informuoti pateikiant Užduotį ir nurodyti kontaktus asmens žinančio apie tokio susitarimo buvimą.
Jei Užduoties vykdymui privažiavimas prie Žinomo objekto neįmanomas keliu su kieta danga apie tai turi būti informuojama Užduoties pateikimo metu. Tokia informacija gali būti nepateikiama, jei kelio be dangos atstumas yra ne didesnis kaip 500 m.
Visi Dalyviai gali uždavinėti nukreipiančius klausimus Užduoties pateikėjui. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems Dalyviams klausimai užduodami ir atsakymai pateikiami šios temos žinutėse.
Žaidime negali būti naudojamos nuotraukos iš archyvų. Užduoties įvykdymo nuotrauka negali būti senesnė nei Užduoties įkelimo data ir laikas, Užduoties nuotrauka negali būti daryta anksčiau nei prieš 24 val. iki jos įkelimo.
Šios taisyklės gali būti keičiamos forumo valdytojų, administratorių ar moderatorių sprendimu. Visi Dalyviai gali siūlyti taisyklių pakeitimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, jei nenurodoma kita įsigaliojimo data, kuri negali būti ankstesnė nei pakeitimų paskelbimo data.
Žaidimas neturi įsteigtų prizų ar prizino fondo, tačiau Dalyviai, forumo vartotojai, moderatoriai, administratoriai, remėjai ar forumo valdytojai bet kuriuo metu gali įsteigtį prizus ar prizinį fondą. Tokiu atveju, prizų ar prizinio fondo skyrimo ir paskirstymo taisyklės aprašomos atskirai, ir įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
Žaidimo Dalyvis savo anketoje turi būti nurodęs miestą už kurį / iš kurio žaidžia. Pagal nurodytą miestą vertinama Žaidimo Dalyvio apskritis.


Vartotojo avataras
DCDL
Site Admin
Pranešimai: 232
Užsiregistravo: 2015-10-21 20:52
Karma: 143

Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė DCDL » 2015-11-01 13:48

ĮVYKDYTŲ UŽDUOČIŲ ŽEMĖLAPIS

Įvykdytų užduočių sąrašas

2019 metai:
1. Onuškio dvaras, Marionis
2. Šeimyniškėlių piliakalnio istorinis kompleksas, informatikas
3. Pienionių dvaras, machera
4. Paminklas Kazimierui Būgai, informatikas
5. Kvyklių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia, machera
6. Svėdasų dvaras, mykolaila

2018 metai:
1. Paminklas Lietuvos nepriklausomybei 15metų paminėti, sepetuks
2. Partizano Juozo Lukšos-Daumanto žūties vieta, mykolaila
3. Čiobiškio keltas, machera
4. Bistrampolio dvaras, vaidass
5. Paminklas Vyčio apygardos partizanams, informatikas
6. Pakalnių koplytėlė, machera
7. Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, sepetuks
8. Lyduvėnų geležinkelio tiltas, Xawiers
9. Kauno valstybinė filharmonija, machera
10. Onuškio bažnyčia, informatikas
11. Kamajų šv. Kazimiero bažnyčia, sepetukas
12. Raudondvario dvaro oranžerija, vaidass
13. Paminklas lietuvos laisves armijos generolui Kaziui Veverskiui, Motoauto
14. Kaimo turizmo sodyba Karpynė, sepetuks
15. Panemunių regioninio parko direkcija, vaidass
16. Jurbarko tiltas, Monte 4x4
17. Restoranas Kitchen Inn Šilutėje, zigmas
18. Karalienės Luizos tiltas (tarp Panemunės ir Tilžės miestų), Monte 4x4
19. Vilkėnų dvaras, machera

2017 metai:
1. Nepriklausomybės akto signataro, kunigo Vlado Mirono gimtinė, sepetuks
2. Akmuo Lietuvos partizanų apygardų vadų ir atstovų suvažiavimui įvykusiam Juodupių ir Nadrausvės kaimuose 1947 m. sausio 15-16 dienomis atminti, mykolaila
3. Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia, unstable
4. KTU XII rūmai, Vytukass
5. Jonavos geležinkelio stotis, Xawiers
6. Velnių muziejus, Motoauto
7. Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodas, ezekas
8. Paminklas tremtiniams. Kazlų Rūda, vaidass
9. Zapyškio bažnyčia, sepetuks
10. Raudondvario mažųjų laivų prieplauka, Xawiers
11. Skarulių Šv. Onos bažnyčia, machera
12. Juliaus Janonio gimtinė, sepetuks
13. POGRINDŽIO SPAUSTUVĖ „AB“, Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinys, vaidass
14. Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, irmastnt
15. Zatyšių karjeras, machera
16. Papilio bažnyčia, informatikas
17. Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Xawiers
18. Paminklas Lietuvos kariams prie Šėtos miestelio, unstable
19. Kauno pilis, vaidass
20. Mačiūnų piliakalnis, sepetuks
21. Paminklas knygnešiams Kalvarijoje, ezekas
22. Paminklas LR prezidentui K. Griniui, Xawiers
23. Paminklas pirmajam dviračiui, vaidass
24. Zyplių dvaro sodyba, sepetuks
25. Marveles kaskados, Vytukass
26. Uostadvario švyturys, Abonentas25
27. Butingės terminalas, sepetuks
28. Rambyno kalnas, Xawiers
29. Ringovės piliakalnis, vaidass
30. Koplytstulpis Dariaus ir Girėno žygiui atminti, sepetuks
31. Vaiguvos upė-gatvė, Abonentas25
32. Kretingos motobolo klubo stadionas, Xawiers
33. Šv. Mergelės Marijos ašarų Ariogalos šaltinis, machera
34. Mukulių ąžuolas, informatikas
35. Nepriklausomybės paminklas, vaidass
36. Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia, machera
37. Palatavio piliakalnis, KosTikas
38. AB „RĖKYVA“ ROKIŠKIO PADALINYS, vaidass
39. Paminklas žuvusiems Vytauto apygardos partizanams, machera
40. Liongino Šepkaus skulptūrų parkas, Xawiers
41. Žalgirio arena, vaidass
42. Vištyčio akmuo, sepetuks
43. Barzdų simbolis, machera
44. Juodonių piliakalnis, vaidass
45. Paminklas už nepriklausomybę žuvusiems partizanams, sepetuks
46. Paliekio dvaras, machera
47. Teodoro Grothuso ąžuolas, vaidass
48. Niurkonių koplyčia, mykolaila
49. Siesikų dvaras - pilis, machera
50. Lietuvos partizanų kapas, vaidass

2016 metai:
1. Tuvlita, Avižienių TAS, Tinkladraskis
2. Vievio stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų cerkvė, draginoid
3. Grafo Tiškevičiaus dvaras Lentvaryje, Xawiers
4. 9-tas Fortas, Vytukass
5. Kačerginės Šv. Onos kplyčia, Motoauto
6. Napoleono kalnas (Jiesios piliakalnis), sepetuks
7. Paminklas Kauno rajono 60-mečio proga, Vytukass
8. Karininkų ramovė, Xawiers
9. Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, unstable
10. Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia, JaponasA
11. Kauno VII fortas, Xawiers
12. Panemunės pilis, JaponasA
13. Šakių fontanas-karilijonas, sepetuks
14. Karalgirio akmuo, unstable
15. Raudondvario tilto liekanos, mykolaila
16. Senojo Vilnius-Kaunas kelio atkarpa, glow
17. Medininkų pilis, draginoid
18. FK Vilniaus Žalgiris, byPerez
19. Vytauto didžiojo karo technikos ir transporto muziejus, mykolaila
20. Harley Davidson atstovybė Lietuvoje, Pooshkis
21. Mečetė Keturiasdešimt Totorių kaime, draginoid
22. GSKA Šaudymo Sporto Klubas, mykolaila
23. Karklėnų sodyba, Xawiers
24. Domeikavos kankinių bažnyčia, sepetuks
25. Lietuvos geografinis centras, Vytukass
26. Kauno oro uostas, Xawiers
27. Orvidų sodyba-muziejus, machera
28. Adomynės dvaras, sepetuks
29. Įdomi vieta Kane, mykolaila
30. Vytauto Didziojo paminklas Perlojoje, Vytukass
31. Tarybinių karių kapinės, Prienuose, machera
32. Nemunėlio Radviliškio karių kapai, DCDL
33. Anykčių šilelio medžių lajų takas, mykolaila
34. Namelis ant vištos kojelės, Tinkladraskis
35. Tuputiškių serpantinas Vilniuje, DCDL
36. Struvės geodezinis lankas, sepetuks
37. Aštuonračio muziejus, mykolaila
38. Varnikų piliakalnis, Trakų rajonas, machera
39. Vaškų malūnas, Xawiers
40. Šaltojo karo muziejus, sepetuks
41. Sugiharos namai, mykolaila
42. Prienų malūnas, Motoauto
43. Darsiūniškio šv.Agotos vartai, machera
44. Žydų masinių žudynių vieta Krakynės miške, mykolaila
45. Sendvario apžvalgos bokštas, DCDL
46. Adomavos Ąžuolas, machera
47. Velikuškių II piliakalnis "Sala", mykolaila
48. Labanoro regioninio parko apžvalgos bokštas, informatikas
49. Poilsiavietė Tauragno slėnis, machera
50. Antašavos dvaras, finas
51. Narkūnų piliakalnis, informatikas
52. Leliūnų dvaras, machera
53. Sodyba - "Ajerinė", mykolaila
54. Glitiškių dvaras, DCDL
55. Paminklas karzygiams,zuvusiems uz Lietuvos laisve kovoje ties Giedraiciais 1920 m., machera
56. Grudų sandėlys, sepetuks
57. Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Abonentas25
58. Salantų bažnyčia, Xawiers
59. Arlaviškių kadagių slėnis Gamtinis paveldas. Kauno r. sav., machera
60. Paminklas Vaižgantui, zaizas
61. Didžiuliškių malūnas, Xawiers
62. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia, Vytukass
63. Pyplių piliakalnis, sepetuks
64. Pranas Daunys, machera
65. Komaro kapavietė, zaizas
66. Maineivų Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė, KosTikas
67. Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia, Rokiškio raj., machera
Vartotojo avataras
DCDL
Site Admin
Pranešimai: 232
Užsiregistravo: 2015-10-21 20:52
Karma: 143

Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė DCDL » 2015-11-01 13:48

Žaidimo rezultatai

2019 metai:
machera - 1
Marionis - 1
informatikas - 1

2018 metai:
machera - 4
sepetuks - 4
vaidass - 3
Monte 4x4 - 2
informatikas - 2
mykolaila - 1
Xawiers - 1
Motoauto - 1
zigmas - 1


2017 metai:
vaidass - 11
sepetuks - 9
machera - 8
Xawiers - 7
unstable - 2
ezekas - 2
mykolaila - 2
Vytukass - 2
informatikas - 2
Abonentas25 - 2
Motoauto - 1
irmastnt - 1
KosTikas - 12016 metai:
mykolaila - 10
machera - 10
Xawiers - 8
sepetuks - 7
Vytukass - 5
DCDL - 4
draginoid - 3
JaponasA - 2
ustable - 2
Tinkladraskis - 2
Motoauto - 2
informatikas - 2
zaizas - 2
glow - 1
byPerez - 1
finas -1
Abonentas25 - 1
KosTikas - 1
Pooshkis - 0 (taškai anuliuoti nuoroda ne pagal taisykles)
Vartotojo avataras
DCDL
Site Admin
Pranešimai: 232
Užsiregistravo: 2015-10-21 20:52
Karma: 143

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė DCDL » 2016-03-05 16:40

Pirma užduotis pavasarį aktualia tema!
Prikabinti failai
IMG_2100.JPG
Vartotojo avataras
Tinkladraskis
Site Admin
Pranešimai: 2613
Užsiregistravo: 2015-10-21 20:21
Karma: 1155

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė Tinkladraskis » 2016-04-10 07:23

Avižienių Tuvlita (Vilnius).
Vieta maps.lt

20160410_072255.jpg
Vartotojo avataras
Tinkladraskis
Site Admin
Pranešimai: 2613
Užsiregistravo: 2015-10-21 20:21
Karma: 1155

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė Tinkladraskis » 2016-04-10 08:10

Užduotis
Prikabinti failai
20160410_081019-1.jpg
Vartotojo avataras
draginoid
Pranešimai: 2524
Užsiregistravo: 2015-10-26 12:46
Karma: 1002

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė draginoid » 2016-04-10 13:05

Paveikslėlis
Vievio Dievo Motinos Ėmimo į dangų cerkvė

Sent from my C5503 using Tapatalk
Keturi ratai vežioja kuną, o du ratai - sielą.
Vartotojo avataras
draginoid
Pranešimai: 2524
Užsiregistravo: 2015-10-26 12:46
Karma: 1002

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė draginoid » 2016-04-10 15:29

Nauja uzduotis. Neradau privaziavimo geresnio. Kol nera lapu, dar galima sita objekta imti :)
Prikabinti failai
DSC_93011.JPG
Keturi ratai vežioja kuną, o du ratai - sielą.
Vartotojo avataras
Xawiers
Pranešimai: 1412
Užsiregistravo: 2015-10-21 21:24
Karma: 410

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė Xawiers » 2016-04-15 08:58

Kas čia per pastatas ?
Vartotojo avataras
DCDL
Site Admin
Pranešimai: 232
Užsiregistravo: 2015-10-21 20:52
Karma: 143

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė DCDL » 2016-04-15 09:09

Xawiers rašė:Žinutės nuoroda Kas čia per pastatas ?

Įkurtas XVI a. Dvaro sodyba stovi šiauriniame ežero krante, kuris buvo dirbtinai įrengtas supylus pylimą per ežerą.
Kultūros paminklas (nuo 2008 m.).
Dvaras minimas nuo 1596 metų.
XVII a. - dvaro savininkas Tomašas Sapiega.
XIX a. pr. - N.Dambrovskis,
nuo 1819 m. - teismo sprendimu dvaras buvo padalintas A.Lappo, Šachnoms ir Hrinevičiūtėms.
Nuo 1850 m. iki 1939 m. dvaras priklausė grafams Tiškevičiams

18 km nuo Vilniaus, Šiaurės-vakarų kryptimi (labiau į vakarus)
Vartotojo avataras
Xawiers
Pranešimai: 1412
Užsiregistravo: 2015-10-21 21:24
Karma: 410

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė Xawiers » 2016-04-15 17:21

Vartotojo avataras
Xawiers
Pranešimai: 1412
Užsiregistravo: 2015-10-21 21:24
Karma: 410

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė Xawiers » 2016-04-18 16:59

Užduotis
DSC_0241.JPG
Vytukass
Pranešimai: 604
Užsiregistravo: 2015-10-27 21:58
Karma: 266

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė Vytukass » 2016-04-21 21:03

Vytukass
Pranešimai: 604
Užsiregistravo: 2015-10-27 21:58
Karma: 266

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė Vytukass » 2016-04-23 16:28

Užduotis.
P.s. Iš tos pusės kur aš atvaziavau yra 3km žvyrkelio.
Prikabinti failai
IMG_1221.jpg
4xRG
Pranešimai: 4233
Užsiregistravo: 2015-10-22 12:20
Karma: 929

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė 4xRG » 2016-04-24 16:07

Kas čia per objektas?
Vytukass
Pranešimai: 604
Užsiregistravo: 2015-10-27 21:58
Karma: 266

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė Vytukass » 2016-04-24 16:55

Taip aš kaltas,kad ten negalima privažiuoti arčiau,nes neleidžia taisyklės,kad pušys visus metus žalios ir kad ten
labai gražu ir netoli Kauno.
Vartotojo avataras
Xawiers
Pranešimai: 1412
Užsiregistravo: 2015-10-21 21:24
Karma: 410

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė Xawiers » 2016-04-26 15:58

Užuominą kokią duok
Vartotojo avataras
informatikas
Pranešimai: 542
Užsiregistravo: 2015-10-24 07:29
Karma: 239

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė informatikas » 2016-04-26 16:44

kokią užuomina, ką čia š... malat, užduotis ne pagal taisykles visiškai.......
Vytukass
Pranešimai: 604
Užsiregistravo: 2015-10-27 21:58
Karma: 266

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė Vytukass » 2016-04-26 17:20

Xawiers rašė:Žinutės nuoroda Užuominą kokią duok

Kažkada Tinkladraskis sake,kad tam miestelyje labai gražu.Nors ideta uzduoti irgi labai kritikavo,kaikas ;-)
Vartotojo avataras
JaponasA
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: 2015-11-03 16:12
Karma: 14

Re: Surask ir nufotografuok - pažink Lietuvą

Standartinė JaponasA » 2016-04-26 19:02

:) Ir labai gerai žinoma gyvenvietė motociklų mylėtojams ;)

Grįžti į “Žaidimai”

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra